Configureer Cookies

Cookies & Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Truncus.eu informatie over uw bezoek. Wilt u genieten van een optimale gebruikerservaring? Kies dan voor ‘Accepteer alle cookies’. Truncus.eu bewaart uw cookievoorkeuren. U kan ze op elk moment aanpassen via ‘Voorkeuren instellen’. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring.

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de Website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
cc-hide 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u alle cookies accepteert.
cc-cookie-necessary 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u enkel de noodzakelijke cookies accepteert.
cc-cookie-marketing 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u de marketingcookies accepteert.
cc-cookie-analytics 30 dagen Deze cookie wordt geplaats indien u de analytische cookies accepteert.
frontend_language 30 dagen Zo blijft uw taalvoorkeur bewaard, opdat u het niet bij elk bezoek opnieuw moet kiezen.
PHPSESSID Sessie Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID. 

Analytische cookies geven weer hoe u de Website gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van de website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
_ga 2 jaar Gebruikersidentificatie voor de analyse van websitebezoeken.
_gid 24 uur Volgt uw pad door website voor de analyse van websitebezoeken.
_gat 1 minuut Verzoekrate beperken voor de analyse van websitebezoeken.
AMP_TOKEN 30 seconden tot 1 jaar Bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen uit de AMP-client-ID-service. 
_gac_<property-id> 90 dagen Bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, lezen Google Ads-website-conversietags deze cookie tenzij u zich afmeldt.
__utma 2 jaar

Het aantal keer dat u de Website bezoekt, wanneer uw eerste bezoek en wanneer uw laatste bezoek was. 

__utmb, __utmc

__utmb vervalt na elke sessie, __utmc 30 minuten na het laatste paginabezoek

Tijdstip wanneer u de Website binnenkomt en wanneer u hem verlaat. 
__utmt 10 minuten Verlaagt de aanvraagsnelheid van de service, waardoor de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer beperkt wordt. 
__utmv 2 jaar Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan.  
__utmz 6 maanden Waar u vandaan komt, welke zoekmachine u gebruikt, op welke link u geklikt hebt, welke zoekwoorden u gebruikte en waar en wanneer u zich bevond toen u de Website binnenkwam.

Via marketingcookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfgedrag op de site, krijgen zowel de website als derden inzicht in de campagneprestaties. Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan.

Toon cookies

Cookie Vervaltermijn Inhoud en doel
e 2 jaar Delen van artikels op social media. Deze cookie houdt bij of u via de Website artikels deelt op sociale media via de share buttons.
c_id 1 maand Facebook ID voor authentificatie. 

Het Truncus Best Selection Fund is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Truncus Investment Fund. Dit patrimoniaal fonds[1] wordt door Truncus Wealth nv (hierna: Truncus) gepromoot, waarbij Capfi Delen Asset management nv als beheersvennootschap optreedt. Hierbij neemt Truncus alle investeringsbeslissingen voor zijn rekening.

Doel & investeringsbeleid

Doelstelling

Het compartiment streeft naar waardecreatie op lange termijn, waarbij een stabiele groei centraal staat en hoge volatiliteit vermeden wordt. Het compartiment is hierbij niet gehouden aan het volgen van de benchmark.

Dit compartiment investeert voornamelijk in ICB’s[2]. Het betreft ICB’s die zowel in aandelen, obligaties, schuldbewijzen, geldmarktproducten, alternatieve beleggingen, cash en andere roerende waarden kunnen investeren. Sommige ICB’s zullen hoofdzakelijk geïnvesteerd zijn in aandelen of obligaties, anderen kunnen via een flexibel beheer in beiden geïnvesteerd zijn, afhankelijk van de marktvisie van de respectievelijke beheerder.

Het compartiment kan eveneens investeren in individuele obligaties of individuele aandelen. Daarnaast is het toegelaten te investeren in met aandelen gelijk te stellen effecten zoals warrants, in financiële derivaten zoals opties en in liquide middelen of geldmarktinstrumenten.

Investeringsaanpak

Binnen het compartiment Truncus Best Selection Fund wordt een kern-satellietverdeling gehanteerd. De activa worden onderverdeeld in een kerngedeelte (60 tot 80%) en een satellietgedeelte (20 tot 40%). Het kerngedeelte is gericht op rendement op lange termijn. Het satellietgedeelte wordt actief beheerd en legt specifieke accenten.

ESG-aspecten[3]

Het compartiment promoot geen ecologische of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

NAV

De NAV (Nederlands: NIW, Netto Inventaris Waarde) is een weerspiegeling van de onderliggende waarden die in het fonds worden aangehouden. De NAV kan geconsulteerd worden op www.beama.be.

Kenmerken

Algemeen
 • U kan op elke Belgische beursdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. De orders worden wekelijks afgesloten op dinsdag en de berekening van de koers gebeurt wekelijks op donderdag. Aangezien dit fonds in aandelen, obligaties, trackers en andere beleggingsfondsen investeert, kan de waarde van het fonds sterk fluctueren.
 • Er is geen eindvervaldatum, de looptijd van het fonds is bijgevolgd onbeperkt.
 • Een beleggingshorizon van 5 jaar wordt aanbevolen.
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Benchmark

Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd met referentie naar een benchmark omdat de perfomance van het fonds wordt vergeleken met een samengestelde benchmark bestaande uit:

 • 20% MSCI World Index (EUR)
 • 20% MSCI Europe Index
 • 10% MSCI Emerging Markets Index
 • 25% Iboxx Corporate Bond Index
 • 25% JP Morgan Government Bond Index.

De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Kosten en taksen

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie te lezen. U vindt deze documenten onder de wettelijke informatie. U kunt hieronder reeds het overzicht van de kosten en taksen raadplegen.

A-klasse Geen minimum, voor natuurlijke personen en rechtspersonen
T-klasse Voor klanten bij Truncus Wealth NV
T: Geen minimum
T2: minimum 500.000€
T3: minimum 2.500.000€
I klasse Enkel voor professionele beleggers (minimum inschrijving: 2.500.000€)
Instapvergoeding Maximum 3%
Uitstapvergoeding

Maximum 0,5%

Beheersvergoeding

A klasse: 1,40%
T Klasse: 1,00%
T2 Klasse: 0,85%
T3 Klasse: 0,75%
I klasse: 0,75%

Lopende kosten

A klasse: 2,03%
T Klasse: 1,63%
T2 Klasse: 1,48%
T3 Klasse: 1,38%
I klasse: 1,30%

Prestatievergoeding

Een jaarlijkse vergoeding van 12,5% onder de voorwaarden en volgens de methodiek zoals bepaald in het prospectus. Voor meer informatie: zie prospectus.
Beurstaks 0% (distributie)
Roerende voorheffing 30% op uitbetaalde dividenden
Reynders Taks

Meerwaardebelasting van 30% op de gerealiseerde meerwaarde van het vastrentend gedeelte van de distributiedeelbewijzen van een compartiment dat meer dan 10% van zijn vermogen heeft belegd in vastrentende producten.

Het Truncus Best Selection Fund is een gemend fonds. De klant heeft de mogelijkheid om een verkooporder in te leggen en zijn participatie te verkopen. Indien dit gebeurt voordat het fonds de coupons van de obligaties uitgekeerd heeft, dan zit de verkoper met een mogelijke latente meerwaarde. Op deze meerwaarde is de Reynders taks van toepassing.

Anti-delution levy Een mechanisme dat het compartiment is staat stelt om de transactiekosten rechtstreeks te verrekenen aan de in- en uitstappende beleggers, vanaf het moment dat de drempelwaarde van 5% bereikt werd, om zo zittende aandeelhouders te beschermen.

 

Risico's

Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico, kredietrisico, inflatierisico, duurzaamheidsrisico en kapitaalrisico.

 • Het marktrisico houdt in dat de NAV van het compartiment afhankelijk kan zijn van de schommelingen van de relevante financiële markten.
 • Het rendementsrisico betekent dat het compartiment zowel op korte als lange termijn niet het rendement haalt zoals verwacht kan worden bij dergelijke investering.
 • Het wisselkoersrisico betekent dat de waarde van het compartiment onderhevig is aan onderliggende wisselkoersevoluties. Deze evoluties kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het compartiment.
 • Het kredietrisico bestaat erin dat een schuldenaar ten opzichte van het compartiment zijn verplichtingen niet nakomt.
 • Het inflatierisico betekent dat de waarde van het compartiment negatief beïnvloed kan worden door de inflatie.
 • Het duurzaamheidsrisico is het risico dat gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) een negatieve invloed hebben op de waarde van de beleggingen.
 • Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn inleg niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt.

Verdere informatie over risico's staat beschreven in het prospectus van de bevek.

Klachtenbehandeling

Indien u een klacht zou hebben kan u steeds bij ons terecht via info@truncus.eu ter attentie van Griet Pauwels. Wij proberen klachten steeds snel en correct te behandelen. Mocht u niet tevreden zijn van onze verdere afhandeling, kan u steeds terecht bij Ombudsfin:
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

 


[1] Fonds:Hoewel het begrip "fonds" kan verwijzen naar een bevek in zijn geheel, wordt het begrip "fonds" verder enkel gebruikt voor het compartiment Truncus Best Selection Fund.

[2] ICB: Instelling voor Collectieve Belegging. Dit is een verzamelnaam die zowel de ICBE’s (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) als de AICB’s (Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging) omvat.

[3] ESG-aspecten: Elementen verbonden aan milieu (Environment (E)), sociale aspecten (Social (S)) ,en aspecten van deugdelijk bestuur (Governance (G)).

Stefaan Vanden Berghe

CEO

Bio

Pieter Van Neste

Managing partner

Bio

Kristof De Graeve

Senior analyst equity & funds

Bio