Configureer Cookies

Cookies & Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Truncus.eu informatie over uw bezoek. Wilt u genieten van een optimale gebruikerservaring? Kies dan voor ‘Accepteer alle cookies’. Truncus.eu bewaart uw cookievoorkeuren. U kan ze op elk moment aanpassen via ‘Voorkeuren instellen’. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring.

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de Website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
cc-hide 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u alle cookies accepteert.
cc-cookie-necessary 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u enkel de noodzakelijke cookies accepteert.
cc-cookie-marketing 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u de marketingcookies accepteert.
cc-cookie-analytics 30 dagen Deze cookie wordt geplaats indien u de analytische cookies accepteert.
frontend_language 30 dagen Zo blijft uw taalvoorkeur bewaard, opdat u het niet bij elk bezoek opnieuw moet kiezen.
PHPSESSID Sessie Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID. 

Analytische cookies geven weer hoe u de Website gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van de website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
_ga 2 jaar Gebruikersidentificatie voor de analyse van websitebezoeken.
_gid 24 uur Volgt uw pad door website voor de analyse van websitebezoeken.
_gat 1 minuut Verzoekrate beperken voor de analyse van websitebezoeken.
AMP_TOKEN 30 seconden tot 1 jaar Bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen uit de AMP-client-ID-service. 
_gac_<property-id> 90 dagen Bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, lezen Google Ads-website-conversietags deze cookie tenzij u zich afmeldt.
__utma 2 jaar

Het aantal keer dat u de Website bezoekt, wanneer uw eerste bezoek en wanneer uw laatste bezoek was. 

__utmb, __utmc

__utmb vervalt na elke sessie, __utmc 30 minuten na het laatste paginabezoek

Tijdstip wanneer u de Website binnenkomt en wanneer u hem verlaat. 
__utmt 10 minuten Verlaagt de aanvraagsnelheid van de service, waardoor de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer beperkt wordt. 
__utmv 2 jaar Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan.  
__utmz 6 maanden Waar u vandaan komt, welke zoekmachine u gebruikt, op welke link u geklikt hebt, welke zoekwoorden u gebruikte en waar en wanneer u zich bevond toen u de Website binnenkwam.

Via marketingcookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfgedrag op de site, krijgen zowel de website als derden inzicht in de campagneprestaties. Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan.

Toon cookies

Cookie Vervaltermijn Inhoud en doel
e 2 jaar Delen van artikels op social media. Deze cookie houdt bij of u via de Website artikels deelt op sociale media via de share buttons.
c_id 1 maand Facebook ID voor authentificatie. 

Truncus World Value Creation Sustainable DBI fund

Het Truncus DBI-fonds [1] is een fiscaal voordelige beleggingsoptie voor vennootschappen. Het is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Truncus Investment Fund. Deze wordt door Truncus Wealth nv (hierna: Truncus) gepromoot, waarbij Capfi Delen Asset management NV als beheersvennootschap optreedt. Hierbij neemt Truncus alle investeringsbeslissingen voor zijn rekening.

Fiscaalvriendelijk beleggen voor rechtspersonen

Op welke wijze zijn dividenden en gerealiseerde meerwaarden van uw beleggingen vrijgesteld van belasting?

Indien u als rechtspersoon wenst te investeren in individuele aandelen met vrijstelling van belasting op gerealiseerde meerwaarde en dividenden zijn er enkele voorwaarden die in acht genomen moeten worden:

 • Het minimum investeringsbedrag bedraagt € 2.500.000 of u bezit minstens 10% van het aandelenkapitaal van de onderliggende vennootschap.
 • U dient de aandelen minstens één jaar in uw portefeuille te houden.
 • Het gaat om aandelen van een vennootschap gevestigd in een land met een normaal belastingregime.

Vooral de eerste voorwaarde is niet voor elke vennootschap vanzelfsprekend. Om die reden werd het DBI-fonds in het leven geroepen. Dit is een beleggingsalternatief voor vennootschappen die op zoek zijn naar een 100% fiscaal aftrekbare oplossing en betere spreiding van het risico.

Wat is een DBI-fonds?

De afkorting DBI staat voor Definitief Belaste Inkomsten. Met de introductie van het DBI-fonds kan een vennootschap dubbele belasting vermijden bij het beleggen in individuele aandelen zonder rekening te moeten houden met bovengenoemde strenge voorwaarden.

Een DBI-fonds belegt 100% in aandelen. Het is daarom geschikt voor beleggers met een dynamisch profiel en een duidelijke langetermijnvisie.

Een DBI-fonds is aan enkele voorwaarden gebonden:

 • Het fonds dient jaarlijks minstens 90% van de geïnde inkomsten uit te keren.
 • Het fonds mag enkel beleggen in aandelen van bedrijven die onderworpen zijn aan een normaal belastingregime.
De voordelen van een DBI-fonds
 • U betaalt geen vennootschapsbelasting: een DBI-fonds is 100% fiscaal aftrekbaar.
 • Een betere spreiding voor een lager bedrag: uw cash wordt geïnvesteerd in een aandelenportefeuille waardoor het risico gespreid wordt over meerdere bedrijven en dit zonder een verplichte minimum investeringswaarde.
 • U wordt ontzorgd door uw beheerder: de aandelenportefeuille wordt actief beheerd door een vermogensbeheerder. Dit zijn specialisten die hun kennis en ervaring dagelijks in de praktijk omzetten.

Aan het Truncus DBI-fonds zijn ook risico's verbonden. Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico en kapitaalrisico. Voor meer informatie klik hier.

Gelieve er rekening mee te houden dat de volgende kosten in rekening worden gebracht: in- en uitstapkosten, beheersvergoeding, lopende kosten en roerende voorheffing. Voor meer informatie klik hier.

Doel & investeringsbeleid

Doelstelling

Dit compartiment streeft voornamelijk naar een duurzame vermogensaangroei. Het compartiment is hierbij niet gehouden aan het volgen van een benchmark. Er wordt op toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Dit compartiment belegt vrijwel uitsluitend in aandelen wereldwijd. De doelstelling van het compartiment is aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90% van de door het compartiment geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden.

Binnen dit kader houdt het compartiment bovendien rekening met ESG-aspecten.

ESG-aspecten

Het compartiment promoot milieu- en sociale kenmerken, maar beoogt geen duurzame belegging. Truncus houdt hierbij rekening met het ESG-Beleid Truncus Investment Fund. Minstens 90% van de portefeuille moet hieraan voldoen.

Het ESG-Beleid omvat o.a. een Uitsluitingsbeleid, een Integratiebeleid en een Engagementbeleid.

Bij wijze van voorbeeld en niet limitatief: criteria in de “Environmental”-categorie slaan o.a. op de hoeveelheid CO2-uitstoot van een bepaald bedrijf of het aandeel in niet-conventionele olie- of gaswinning (bv. schaliegas). Criteria in de “Social”-categorie slaan o.a. op de productie en verkoop van tabaksproducten of alcoholhoudende dranken of het aanbieden van gokdiensten. Criteria in de “Governance”-categorie slaan o.a. op het respecteren van de mensenrechten, het uitsluiten van kinderarbeid en het afwijzen van omkoping.

Deze selectie en beoordeling van de activa uit het beleggingsuniversum met betrekking tot de duurzaamheidscriteria gebeurt door Truncus en op trimestriële basis.

Truncus maakt gebruik van specifieke methodologieën, een externe databank (Sustainalytics als belangrijkste provider) waarin milieu-, sociale en governancegegevens (ESG) opgenomen zijn, evenals de resultaten van eigen onderzoek, om het ESG-Beleid van het compartiment toe te passen. De externe databank wordt gebruikt om de ESG-score per bedrijf te verkrijgen die gebruikt wordt om het Integratiebeleid of het Best-in-class[2] principe toe te passen, de betrokkenheid tot een sector of controversiële activiteit te bepalen en om de beleidslimieten af te toetsen aan de bedrijfsomzet. Dit wordt verder aangevuld met de resultaten van een eigen onderzoek wanneer de externe databank de informatie niet ter beschikking heeft. Indien de analyses of het antwoord van de onderneming niet voldoet aan de verwachtingen, zal de onderneming niet opgenomen worden in het compartiment of wordt de verkoopstrategie toegepast.

Het kan niet uitgesloten worden dat er tijdelijk zeer beperkt belegd wordt in activa die niet voldoen aan hoger vermelde criteria. In deze gevallen zal de beheerder de betrokken activa zo snel mogelijk vervangen door maatschappelijk verantwoorde activa hierbij steeds rekening houdend met het uitsluitend belang van de belegger. 

NAV

De NAV (Nederlands: NIW, Netto Inventaris Waarde) is een weerspiegeling van de onderliggende waarden die in het fonds worden aangehouden. De NAV kan geconsulteerd worden op www.beama.be.

Kenmerken

Algemeen
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. De orders worden dagelijks afgesloten en de berekening van de koers gebeurt ook dagelijks. Aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen kan de waarde van het fonds sterk fluctueren.
 • Er is geen eindvervaldatum, de looptijd van het fonds is bijgevolg onbeperkt.
 • Een beleggingshorizon van minstens 7 jaar wordt aanbevolen.
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. Aan de distributiedeelbewijzen wordt jaarlijks ten minste 90% van de door het compartiment geïnde inkomsten uitgekeerd, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten.
Benchmark

Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd met referentie naar een benchmark omdat de performance van het fonds wordt vergeleken met een benchmark:

 • Tot 31/12/2022: MSCI World Index (EUR).
 • Vanaf 01/01/2023: MSCI ACWI net total return (EUR).

De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Kosten en taksen

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie te lezen. U vindt deze documenten onder de wettelijke informatie. U kunt hieronder reeds het overzicht van de kosten en taksen raadplegen.

A-klasse Geen minimum, voor natuurlijke personen en rechtspersonen
D-klasse Voor klanten bij Truncus Wealth NV
D: Geen minimum
D2: minimum € 500.000
D3: minimum € 2.500.000
I klasse Minimum inschrijving: € 2.500.000, enkel voor professionele beleggers
Instapvergoeding Maximum 3%
Uitstapvergoeding

Maximum 0,5%

Beheersvergoeding

A klasse: 1,40%
D Klasse: 1,00%
D2 Klasse: 0,85%
D3 Klasse: 0,75%
I klasse: 0,75%

Lopende kosten

A klasse: 1,91 %
D Klasse: 1,51 %
D2 Klasse: 1,36 %
D3 Klasse: 1,26 %
I klasse: 1,17 %

Prestatievergoeding

Geen
Beurstaks 0% (distributie)
Roerende voorheffing 30% op uitbetaalde dividenden (enkel recupereerbaar voor rechtspersonen)
Anti-dilution levy Een mechanisme dat het compartiment is staat stelt om de transactiekosten rechtstreeks te verrekenen aan de in- en uitstappende beleggers, vanaf het moment dat de drempelwaarde van 5% bereikt werd, om zo zittende aandeelhouders te beschermen.

 

Risico's

Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico, duurzaamheidsrisico en kapitaalrisico.

 • Het marktrisico houdt in dat de NAV van het compartiment afhankelijk kan zijn van de schommelingen van de relevante financiële markten.
 • Het rendementsrisico betekent dat het compartiment zowel op korte als lange termijn niet het rendement haalt zoals verwacht kan worden bij dergelijke investering.
 • Het wisselkoersrisico betekent dat de waarde van het compartiment onderhevig is aan onderliggende wisselkoersevoluties. Deze evoluties kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het compartiment.
 • Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn inleg niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt.
 • Het duurzaamheidsrisico is het risico dat gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) een negatieve invloed hebben op de waarde van de beleggingen.

Verdere informatie over risico's staat beschreven in het prospectus van de bevek.

Een DBI-fonds met een 'Towards Sustainability'-label

Het 'Towards Sustainability'-label

Denk nu al aan later door op verantwoorde manier te beleggen. Zorg voor de continuïteit van uw bedrijf en biedt de volgende generatie meer dan enkel financieel welzijn. 

Het Truncus World Value Creation Sustainable DBI Fund ontving het Towards Sustainability-label van de bankenfederatie Febelfin. Een kwaliteitsnorm die een aantal minimumvereisten definieert waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op portefeuilleniveau als in het beleggingsproces. Voor meer informatie over dit label kunt u terecht op de website van Towards Sustainability

Het verkregen label heeft een geldigheid van één jaar. Jaarlijks zal er een herbeoordeling van het label uitgevoerd worden.

De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp klik hier.

Waarom verantwoord beleggen?
 • Investeren met een positieve impact: door enkel te investeren in ondernemingen die rekening houden met milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur, worden er minder geldstromen toegewezen aan bedrijven die duurzame ontwikkeling in de weg staan.
 • Beleggen in bedrijven die denken aan later: duurzame fondsen of fondsen die milieu- en sociale kenmerken promoten investeren in ondernemingen die toekomstgericht denken en dus werken vanuit een langetermijnvisie. Een bedrijf zal enkel waarde kunnen genereren over een langere tijdspanne indien het tegemoet komt aan de noden van al zijn ‘stakeholders’: aandeelhouders, medewerkers, klanten, leveranciers, overheid en de bredere gemeenschap.
 • Potentieel aantrekkelijk rendement: men gaat er vaak vanuit dat investeren in duurzame fondsen of fondsen die milieu- en sociale kenmerken promoten gepaard gaat met een lagere financiële performance. Onderzoek toont echter aan dat de resultaten van duurzame fondsen of fondsen die milieu- en sociale kenmerken promoten in lijn liggen met vergelijkbare traditionele fondsen.

 

Klachtenbehandeling

Indien u een klacht zou hebben kan u steeds bij ons terecht via info@truncus.eu ter attentie van Griet Pauwels. Wij proberen klachten steeds snel en correct te behandelen. Mocht u niet tevreden zijn van onze verdere afhandeling, kan u steeds terecht bij Ombudsfin:

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

 


[1] Fonds: het woord heeft twee betekenissen op deze webpagina (1) een groepering van bv. aandelen of obligaties van verschillende ondernemingen; (2) compartiment van een bevek.

[2] Het betreft hier een duurzaamheidsstrategie waarbij een positieve screening wordt uitgevoerd waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen bedrijven binnen een zelfde industriegroep op basis van extern ESG-research. De bedrijven die hierbij tot de 75% beste van hun groep behoren (“Best-in-class”) worden opgenomen in het beleggingsuniversum

Kristof De Graeve

Senior analyst equity & funds

Bio

Pieter Van Neste

Managing partner

Bio