Configureer Cookies

Cookies & Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Truncus.eu informatie over uw bezoek. Wilt u genieten van een optimale gebruikerservaring? Kies dan voor ‘Accepteer alle cookies’. Truncus.eu bewaart uw cookievoorkeuren. U kan ze op elk moment aanpassen via ‘Voorkeuren instellen’. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring.

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de Website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
cc-hide 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u alle cookies accepteert.
cc-cookie-necessary 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u enkel de noodzakelijke cookies accepteert.
cc-cookie-marketing 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u de marketingcookies accepteert.
cc-cookie-analytics 30 dagen Deze cookie wordt geplaats indien u de analytische cookies accepteert.
frontend_language 30 dagen Zo blijft uw taalvoorkeur bewaard, opdat u het niet bij elk bezoek opnieuw moet kiezen.
PHPSESSID Sessie Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID. 

Analytische cookies geven weer hoe u de Website gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van de website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
_ga 2 jaar Gebruikersidentificatie voor de analyse van websitebezoeken.
_gid 24 uur Volgt uw pad door website voor de analyse van websitebezoeken.
_gat 1 minuut Verzoekrate beperken voor de analyse van websitebezoeken.
AMP_TOKEN 30 seconden tot 1 jaar Bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen uit de AMP-client-ID-service. 
_gac_<property-id> 90 dagen Bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, lezen Google Ads-website-conversietags deze cookie tenzij u zich afmeldt.
__utma 2 jaar

Het aantal keer dat u de Website bezoekt, wanneer uw eerste bezoek en wanneer uw laatste bezoek was. 

__utmb, __utmc

__utmb vervalt na elke sessie, __utmc 30 minuten na het laatste paginabezoek

Tijdstip wanneer u de Website binnenkomt en wanneer u hem verlaat. 
__utmt 10 minuten Verlaagt de aanvraagsnelheid van de service, waardoor de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer beperkt wordt. 
__utmv 2 jaar Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan.  
__utmz 6 maanden Waar u vandaan komt, welke zoekmachine u gebruikt, op welke link u geklikt hebt, welke zoekwoorden u gebruikte en waar en wanneer u zich bevond toen u de Website binnenkwam.

Via marketingcookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfgedrag op de site, krijgen zowel de website als derden inzicht in de campagneprestaties. Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan.

Toon cookies

Cookie Vervaltermijn Inhoud en doel
e 2 jaar Delen van artikels op social media. Deze cookie houdt bij of u via de Website artikels deelt op sociale media via de share buttons.
c_id 1 maand Facebook ID voor authentificatie. 

Truncus Equity Investment Fund

Het Truncus Equity Investment Fund is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Truncus Investment Fund. Dit aandelenfonds[1] wordt door Truncus Wealth nv (hierna: Truncus) gepromoot waarbij Capfi Delen Asset management nv als beheersvennootschap optreedt. Hierbij neemt Truncus alle investeringsbeslissingen voor zijn rekening.

Doel & investeringsbeleid

Doelstelling

Het compartiment streeft naar een duurzame vermogensaangroei. Het compartiment is hierbij niet gehouden aan het volgen van de benchmark.

Het compartiment investeert voornamelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen en dit zonder beperkingen in termen van geografie of marktkapitalisatie. De focus ligt op aandelen die goed scoren op basis van drie investeringscriteria: kwaliteit, waardering en momentum.

De doelstelling is om de winsten zoveel mogelijk te laten oplopen en de verliezen klein te houden. Daarom wordt evenveel aandacht besteed aan de aankoop- als verkoopstrategie: er kan pas tot aankoop van een aandeel worden overgegaan als aan alle vastgelegde parameters van deze drie investeringscriteria wordt voldaan. Er wordt tot verkoop overgegaan als één van deze parameters tot een vastgelegd niveau verzwakt.

Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: obligaties, converteerbare obligaties, ICB’s[2], warranten, opties, geldmarktinstrumenten of cash:

 • Het fonds zal voor maximum 25% investeren in rente-instrumenten (cash, geldmarktinstrumenten, obligaties, converteerbare obligaties en andere vergelijkbare vastrentende effecten).
 • Het fonds zal voor maximum 40% investeren in ICB’s.
ESG-aspecten[3]

Het fonds promoot geen ecologische of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

NAV

De NAV (Nederlands: NIW, Netto Inventaris Waarde) is een weerspiegeling van de onderliggende waarden die in het fonds worden aangehouden. De NAV kan geconsulteerd worden op www.beama.be.

Kenmerken

Algemeen
 • U kan op elke Belgische beursdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. De orders worden wekelijks afgesloten op dinsdag en de berekening van de koers gebeurt wekelijks op woensdag. Aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen kan de waarde van het fonds sterk fluctueren.
 • Er is geen eindvervaldatum, de looptijd van het fonds is bijgevolgd onbeperkt.
 • Een beleggingshorizon van 7 jaar wordt aanbevolen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
Benchmark

Het fonds wordt actief beheerd. Het compartiment wordt beheerd met referentie naar een benchmark omdat de performance van het compartiment wordt vergeleken met een benchmark:

 • tot 01/08/2021: MSCI Europe Index;
 • van 01/08/2021 tot 31/12/2022: 50% MSCI Europe Index (MXEU) en 50% MSCI World EUR Index (NDDUWI);
 • vanaf 01/01/2023: 50% MSCI Europe Index (MXEU) en 50% MSCI All Country World Index (ACWI) net total return.

De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Kosten en taksen

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie te lezen. U vindt deze documenten onder de wettelijke informatie. U kunt hieronder reeds het overzicht van de kosten en taksen raadplegen.

A-klasse Geen minimum, voor natuurlijke personen en rechtspersonen
F-klasse Geen minimum, de klasse F is voorzien voor investeerders die inschrijven binnen de 9 maanden na oprichting van het fonds (en na die 9 maanden altijd kunnen bijstorten)
T-klasse Voor klanten bij Truncus Wealth NV
I-klasse Enkel voor professionele beleggers (minimum inschrijving: € 2.500.000)
Instapvergoeding Maximum 3%
Uitstapvergoeding

Maximum 0,5%

Beheersvergoeding

A klasse: 1,25%
F klasse: 0,85%
T klasse: 1,00%
I klasse: 0,85%

Lopende kosten

A klasse: 1,55%
F klasse: 1,15%
T klasse: 1,30%
I klasse: 1,07%

Prestatievergoeding

Een jaarlijkse vergoeding van 10% onder de voorwaarden en volgens de methodiek zoals bepaald in het prospectus. Voor meer informatie: zie prospectus

Beurstaks

0% bij instap; 1,32% bij uitstap (max. €4000)

Reynders taks Meerwaardebelasting van 30% op de gerealiseerde meerwaarde van het vastrentend gedeelte van de kapitalisatiedeelbewijzen van een compartiment dat meer dan 10% van zijn vermogen heeft belegd in vastrentende producten.
Anti-dilution levy

Een mechanisme dat het compartiment is staat stelt om de transactiekosten rechtstreeks te verrekenen aan de in- en uitstappende beleggers, vanaf het moment dat de drempelwaarde van 5% bereikt werd, om zo zittende aandeelhouders te beschermen.

 

Risico's

Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico, kredietrisico, inflatierisico, duurzaamheidsrisico en kapitaalrisico.

 • Het marktrisico houdt in dat de NAV van het compartiment afhankelijk kan zijn van de schommelingen van de relevante financiële markten.
 • Het rendementsrisico betekent dat het compartiment zowel op korte als lange termijn niet het rendement haalt zoals verwacht kan worden bij dergelijke investering.
 • Het wisselkoersrisico betekent dat de waarde van het compartiment onderhevig is aan onderliggende wisselkoersevoluties. Deze evoluties kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het compartiment.
 • Het kredietrisico bestaat erin dat een schuldenaar ten opzichte van het compartiment zijn verplichtingen niet nakomt.
 • Het inflatierisico betekent dat de waarde van het compartiment negatief beïnvloed kan worden door de inflatie.
 • Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn inleg niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt.
 • Het duurzaamheidsrisico is het risico dat gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) een negatieve invloed hebben op de waarde van de beleggingen.

Verdere informatie over risico's staat beschreven in het prospectus van de bevek.

Klachtenbehandeling

Indien u een klacht zou hebben kan u steeds bij ons terecht via info@truncus.eu ter attentie van Griet Pauwels. Wij proberen klachten steeds snel en correct te behandelen. Mocht u niet tevreden zijn van onze verdere afhandeling, kan u steeds terecht bij Ombudsfin:
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

 


[1] Fonds: Hoewel het begrip "fonds" kan verwijzen naar een bevek in zijn geheel, wordt het begrip "fonds" verder enkel gebruikt voor het compartiment Truncus Equity Investment Fund. 

[2] ICB's: Instelling voor Collectieve Belegging. Dit is een verzamelnaam die zowel de ICBE’s (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) als de AICB’s (Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging) omvat.

[3] ESG-aspecten: Elementen verbonden aan milieu (Environment (E)), sociale aspecten (Social (S)) ,en aspecten van deugdelijk bestuur (Governance (G)).

Sam Adams

CIO

Bio